top of page

熱軋卷/板

CRC.jpg

熱軋卷/板

線材被廣泛應用於廣泛的應用領域,從建築、工業領域甚至房屋裝飾,......

我們提供有競爭力的線材 CB240T、SAE1008、.... 可用於將冷軋卷加工成更薄的直徑直至 1mm。輸出產品包括電焊網、B40窩、螺旋線、螺栓、螺母....

CHU TRÌNH SẢN XUẤT THÉP CÁN NGUỘI (CRC)

CRC.jpg

CƠ TÍNH CỦA CÁC MÁC THÉP THÔNG DỤNG

CRC Mechanical.jpg

CÁC TIÊU CHUẨN PHỦ DẦU HÀNG Pickled-Oil (PO)

Oil Code - PO.jpg
bottom of page